Hotel Tester
Ser un Hotel Tester
Les meves dades
La meva reserva
Les meves motivacions
Ja tens una enquesta començada. que vols fer?
Et recordem que si ja has començat una enquesta i no l'has finalitzat, les dades no guardades es perdran.